2008, ഡിസംബർ 30, ചൊവ്വാഴ്ച

കാട്ടിപ്പരുത്തി

ഇതെന്‍റെ ഗ്രാമത്തിന്‍റെ പേരാണ് - ഗ്രാമം ഞാനെല്ലെന്നെനിക്കറിയാം എങ്കിലും ആരും ഇതുവരെ കൈവക്കാത്തതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇതെന്‍റെ പെടന്റിലാണ് - മഞ്ഞള്‍ അമേരിക്ക അടിച്ച് മാറ്റുവാന്‍ നോക്കിയത് പോലെ- അതൊരു സുഖമുള്ള ഏര്‍പ്പാട് തന്നെയാണ്. ഒരു നാടു മുഴുവന്‍ എന്‍റെ കീഴില്‍ - പ്രത്യേകിച്ചും റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്‌ ന്‍റെ ഇക്കാലത്ത്.